Huset er oppført omkring

1900 og opprinnelig byens

skibshandel.  Vi har hatt

gleden av å disponere en

del av huset siden 1994, og har etter hvert fått i stand et riktig hyggelig krypinn.  Her er noen inntrykk av huset inne og ute.

 

 

Lakseruten 22

3740 SVANEKE

 

Ny-reparert

inngangsdør

Glade barn i nr. 22